“გლობალ ტელი” გთავაზობთ შიდა ტელეფონიის მოწყობას თქვენი ოფისისათვის.

თითოეულ სამუშაო ადგილს მიენიჭება მოკლე, სამი ციფრისაგან შემდგარი ნომერი, რომლებზეც გავრცელდება წინასწარ გაწერილი უფლებები და შეზღუდვები.

“გლობალ ტელ”-ის სპეციალისტები დაგეხმარებიან შიდა სატელეფონო ქსელის დაგეგმარებასა და მის მოწყობაში. “გლობალ ტელ”-ის სპეციალისტები ასევე გაგიწევენ კონსულტაციებს თქვენი სატელეფონო ინფრასტრუქტურისათვის საჭირო აპარატურის შერჩევასა და ინსტალაციაში.