ფიქსირებული ნომრის შეძენა შესაძლებელია გლობალ სელის ცენტრალურ ოფისში, მისამართზე:
ქ. თბილისი, მარი ბროსეს 2, ბიზნეს-ცენტრი „სახლი ოპერასთან“.

გეოგრაფიული ნომრის შეძენა შეუძლია:
– მხოლოდ ამავე გეოგრაფიულ ზონაში რეგისტრირებულ ფიზიკური და იურიდიულ პირს
ან/და
– ფიზიკურ და იურიდიულ პირს, რომლის მფლობელობაში არსებული უძრავი ნივთი რეგისტრირებულია ამავე გეოგრაფიულ ზონაში.

სატელეფონო სისტემა აგებულია VoIP ტექნოლოგიაზე. ამ ტექნოლოგიის მეშვეობით სატელეფონო მომსახურების გადაცემა ხდება კომპიუტერული ქსელის, ინტერნეტის საშუალებით. VoIP ტექნოლოგია სატელეფონო მომსახურებას ხდის გაცილებით მრავალფუნქციურს.