შემოგვიერთდი Facebook-ზე

ადგილობრივი ტარიფები

ადგილობრივი ტარიფები


ადგილობრივი ტარიფები კორპორატიული მომხმარებლებისთვის:
მიმართულება ტარიფი (1 წუთის ფასი წამობრივი დამრგვალებით)
მობილური ქსელი 5 თეთრი
ფიქსირებული ქსელი (თბილისი) 5 თეთრი
ფიქსირებული ქსელი  (რეგიონები) 7 თეთრიადგილობრივი ტარიფები ფიზიკური პირებისთვის:
მიმართულება ტარიფი (1 წუთის ფასი წამობრივი დამრგვალებით)
მობილური ქსელი 10 თეთრი
დიქსირებული ქსელი (თბილისი) 10 თეთრი
ფიქსირებული ქსელი (რეგიონი) 10 თეთრი