საცდელი რეჟიმი

შემოგვიერთდი Facebook-ზე

სატელეფონო ნომრები

სატელეფონო ნომრები

„გლობალ ტელ“-ის სატელეფონო ნომრების ნუმერაცაა  +99532 2033XXX.
 
 სატელეფონო სისტემა აგებულია VoIP ტექნოლოგიაზე. ამ ტექნოლოგიის მეშვეობით სატელეფონო მომსახურების გადაცემა ხდება კომპიუტერული ქსელის, ინტერნეტის საშუალებით. VoIP ტექნოლოგია სატელეფონო მომსახურებას ხდის გაცილებით მრავალფუნქციურს.