ნომრის ტარიფის შემოწმება

თქვენთვის საინტერესო ტელეფონის ნომრის ტარიფის ერთი წუთის ღირებულების გასა- გებად არ არის აუცილებელი SMS შეტყიბინება გააგზავნოთ „გლობალ ტელ“-ის ტელეფონის ნომრიდან. 91333 მოკლე ნომერზე შეტყობინების გაგზავნა შეგიძლიათ სხვა ნებისმიერი ნომრიდანაც, მხოლოდ SMS შეტყობინების ტექსტში ტელეფონის ნომერი უნდა აკრიფოთ სრულად „+“-ის და „00“-ის გარეშე.

globaltel2.jpg

თუ SMS შეტყობინების ტექსტში სწორად გაქვთ მითითებული ტელეფონის ნომერი, შეტყობინების  გაგზავნიდან რამოდენიმე წამში თქვენ SMS-ის საშუალებით დაგიბრუნდებათ პასუხი თქვენს მიერ მითითებულ ნომერზე დარეკვის ერთი წუთის ღირებულების შესახებ.

SMS შეტყობინების გაგზავნის ღირებულება განისაზღვრება იმ ტელეფონის ნომრის ტარიფის მიხედვით, რომელი ნომრიდანაც აგზავნით თქვენ SMS შეტყობინებას 91333 მოკლე ნომერზე.

 


ონლაინ დახმარება^