სტაციონალური ტელეფონები: 

atcom_at-810_saitistvis.jpg

 

  Atcom AT-810 ფასი: 50 USD (ექვივალენტი ლარში)

   საწყისი დონის ერთარხიანი ეკრანიანი IP ტელეფონი, რომელიც უზრუნველყოფილია SIP პროტოკოლით. უზრუნველყოფს ხმის გადაცემას მაღალი      ხარისხით. AT-810 არის ბიზნეს გარემოსთვის საუკეთესო გადაწყვეტილება.

 

 

atcom_at-820.jpg

 

Atcom AT-820 ფასი:  65 USD (ექვივალენტი ლარში)

ორარხიანი ეკრანიანი ტელეფონი IP ტელეფონი მრავალფეროვანი ფუნქციებით და კრისტალურად სუფთა ხმით. ტელეფონი თავსებადია ყველა სახის SIP პროტოკოლთან და IP PBX სისტემასთან. AT-820 საუკეთესო გადაწყვეტილებაა თქვენი ბიზნესისათვის.

 

 

 

 

რადიო ტელეფონები:

 

grandstream_ht715.jpg

Grandstream DP715/710 ფასი: 75 USD (ექვივალენტი ლარში)

თანამედროვე, მაღალხარსიხიანი, მარტივად გამოსაყენებელი უკაბელი IP-DECT ტელეფონი. კომპაქტურია, უზრუნველყოფს ხმის გადაცემას მაღალი ხარისხით და გააჩნია მრავალი ფუნქცია. გამოირჩევა რადიო სიგნალის გადაცემის დიდი დიაპაზონით. საბაზო სადგურს DP715-ს აქვს შესაძლებლობა ერთდროულად მიიერთოს 5 ყურმილი DP710 და განახორციელოს 4 ერთდროული ზარი.

 

 

 

dp710_1.jpg

   

 

  Grandstream DP710 ფასი: 45 USD (ექვივალენტი ლარში)

უკაბელო IP-DECT ტელეფონის ყურმილი, რომელიც ფუნქციონირებს DP715 საბაზო სადგურის მეშვეობით. უზრუნველყოფს ხმის გადაცემის მაღალ ხარისხს და გააჩნია მრავალი ფუქცია. 

 

 


ონლაინ დახმარება^